Gửi tiết kiệm

  • Gửi tiết kiệm là kênh đầu tư an toàn và ít rủi ro nhất hiện nay. Căn cứ vào khả năng, kế hoạch trong hiện tại và tương lai của bạn mà bạn có thể lựa chọn sản phẩm gửi tiết kiếm với lãi suất tốt hơn thông qua việc lựa chọn số tiền gửi, kỳ hạn gửi, phương thức nhận lãi ... sao cho phù hợp và tiện lợi nhất.
  • Số tiền gửi: số tiền mà bạn dự định gửi, có thể gửi góp từng tháng hoặc gửi một lần ...
  • Kỳ hạn gửi: thường là từ 1 tháng đến 36 tháng hoặc dài hơn hoặc là không kỳ hạn. Nếu chọn không kỳ hạn thì sẽ nhận mức lãi suất thấp nhất, kỳ hạn càng dài thì lãi suất sẽ càng cao hơn. Bạn có thể kết hợp gửi theo những kỳ hạn khác nhau dựa trên khả năng và kế hoạch hiện tại và tương lai của bạn sao cho tiện lợi nhất.
  • Phương thức nhận lãi: bạn có thể chọn lựa các hình thức: nhận lãi trước, nhận lãi hàng tháng, nhận lãi cuối kỳ, rút gốc linh hoạt.